Nạp tiền vào tài khoản

Sử dụng Internet Banking

Bước 1: Truy cập vào website của Ngân hàng, đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Chọn dịch vụ: Thanh toán hóa đơn

Bước 3: Chọn dịch vụ: Nạp tiền iParking

Bước 4: Điền mã số điện thoại đăng ký trên ứng dụng iParking, chọn số tiền muốn nạp

Bước 5: Xác nhận thanh toán