Thanh toán hợp đồng tháng

Sử dụng Internet Banking

Bước 1: Truy cập vào website của Ngân hàng, đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Chọn dịch vụ: Thanh toán hóa đơn

Bước 3: Chọn dịch vụ: Thanh toán hợp đồng tháng iParking

Bước 4: Điền mã thanh toán được cung cấp tại ứng dụng iParking, chọn số tháng thanh toán tiếp theo

Bước 5: Xác nhận thanh toán